Het goede doel 2016 – War Child

In 2016 steunen wij War Child. War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Ze helpen de kinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen ze wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan. 

Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. Recht op vrije tijd en spel. Recht op onderwijs. Ze moeten hun mening kunnen uiten. Dat zijn niet alleen opvattingen van War Child. Het zijn voorbeelden uit het internationale verdrag over de rechten van het kind. Ondertekend door zowat iedere natie ter wereld. Helaas houdt niet ieder land zich aan die afspraken. Nog steeds zijn miljoenen kinderen de dupe van oorlogen en conflicten. En worstelen zij met de effecten, een ernstige verstoring van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Met een vicieuze cirkel van geweld en agressie tot gevolg.

War Child doorbreekt die cirkel. Met een effectieve mix van psycho-sociale hulp, scholing en bescherming. Door samen met ouders, verzorgers, leraren en lokale overheden een veilige omgeving te creëren. Waar kinderen weer kind kunnen zijn.

War Child geeft ze de mogelijkheid om zich te uiten, weer vertrouwen te krijgen, sterker te worden, een vak te leren. Los te komen van hun ingrijpende ervaringen. Om zo een stabiele en vreedzame toekomst op te bouwen. En later als evenwichtige volwassenen  mogelijk nieuwe conflictsituaties vreedzaam op te kunnen lossen.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

2 september 2015