Onderwijs is de beste oplossing voor armoede’ verstrekt Stichting Friends for Life (FFL) studiebeurzen aan getalenteerde jongeren uit de armste delen van Kenia. Het gaat om slimme en gedreven jongens en meisjes die net als hun leeftijdgenoten in Nederland na de middelbare school het liefst doorstuderen, maar daar niet de middelen voor hebben.

Friends for Life vindt het belangrijk dat jongeren (en met name meisjes) zich ontwikkelen en een studie of beroepsopleiding afmaken waarmee zij een betere en gelijkwaardige positie in de maatschappij krijgen. Voor een studiebeurs selecteert FFL de meest gemotiveerde jongens en meisjes. Zij moeten de discipline hebben hun studie af te maken en na hun afstuderen een volgende student te sponsoren. De stichting heeft de afgelopen 15 jaar aan ruim 250 studenten een beurs verstrekt.

Het doel is dat deze jongeren dankzij een goede opleiding onafhankelijkheid en een betere en gelijkwaardige positie in de samenleving krijgen om zo te kunnen werken aan een economisch en sociaal ontwikkeld land. Een van de voorwaarden is dat studenten na hun afstuderen hun lening in termijnen terugbetalen zodat daarmee een volgende student gesponsord kan worden. Het streven is jaarlijks 30 studenten een studiebeurs te verlenen. Friends for Life is duurzaam, transparant, kleinschalig en resultaatgericht.

Stichting Friends for Life is een kleine organisatie (lage overheadkosten) werkt transparant, is resultaat gedreven en nauw betrokken bij haar studenten. Ook na het afstuderen worden de studenten begeleidt bij het vinden van een baan door hen – ism het bedrijfsleven in Kenia – trainingen en individuele coaching aan te bieden.