De COVID maatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn van toepassing. Houdt te allen tijde de 1,5 m afstand in acht. Groepsvorming is niet toegestaan. 

Algemeen:
De organisatie van de LeidenWalk vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:
1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
7. Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
8. Volg steeds de aanwijzingen op van de oranisatie, herkenbaar aan een Groen hesje.

Voorinschrijven en tijdslots:
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten heeft voorinschrijving en betaling via onze website de voorkeur. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken. Daarnaast werken wij met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de andere tijdslots.
Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan handelen wij steeds eerst de boekingen in het tijdslot af en pas daarna de deelnemers die op de dag zelf komen. Door het online inschrijven of aanmelden op de dag zelf verklaart u dat u zich zult houden aan het door de organisatie opgestelde PROTOCOL voor de LeidenWalk.

Parkeren:
Volg de aanwijzingen op van aanwezige parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan op een andere rustige plaats tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau
Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.

Uitgangspunten:
1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
2. Wacht op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak.

  1. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving.
    4. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
    5. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
    6. Volg de aanwijzingen op van de organisatie, herkenbaar aan een Groen hesje.

Onderweg
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Finishlocatie
1. Neem op de finishlocatie de geldende richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na u komen hun lotnummer kunnen controleren.

Sticker en afstempelen wandel-km-boekje
1. Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de tafel.
2. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de organisatiemedewerker niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.

Noodnummer
De organisatie haalt u bij een calamiteit niet op. Indien dringend bel dan 112 of anders het noodnummer op de routebeschrijving voor overleg. Indien gewenst kan de organisatie, op uw kosten, een taxi laten komen om u terug te brengen naar de finishlocatie.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van uw gedrag af of deze wandeling doorgang kan vinden.