De Groepswijzer.nl LeidenWalk ondersteunt dit jaar de stichting Vrienden van het Singelpark. Deze Stichting werkt samen met de gemeente Leiden aan het verwezenlijken van hun droom: de Leidse singels als een mooi, levendig, botanisch stadspark voor iedereen. De Vrienden zien in het Singelpark een uitgelezen kans om de stad Leiden te versterken voor inwoners en organisaties van nu en voor generaties na ons.

De Vrienden van het Singelpark combineren ‘denken en doen.’ Ze adviseren over het ontwerp en het beheer. En betrekken zo veel mogelijk inwoners en organisaties bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik van het park. Ze programmeren bijzondere activiteiten langs de Leidse singels. Ze werven donateurs en fondsen, zoeken partnerschappen met organisaties in de stad. En we werken aan de naamsbekendheid van het Singelpark.

Van het inschrijfgeld van elke deelnemer aan de Groepswijzer.nl LeidenWalk gaat € 1,00 naar stichting Vrienden van het Singelpark.

Meer informatie over Stichting Vrienden van het Singelpark kunt u hier vinden.